PooPourri Spritzer PooPourri - Poo~Pourri Glitzy Spritz Sprayer - Rose Gold

PooPourri - Poo~Pourri Glitzy Spritz Sprayer - Rose Gold

  • $12.00
Shipping calculated at checkout.


Poo~pourri rose gold glitzy spritz refillable sprayer. The discreet and stylish way to take poo~pourri with you wherever you go.